Tarihçe

Akreditasyon Nedir? - Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Tarihçesi

0%
*Bu yazı tahmini 4 dakika 34 saniye okuma süresine sahiptir.

Akreditasyon Nedir?


Akreditasyon, herhangi bir kurum ya da kuruluşun, temsil ettiği amaca, göreve, hizmete uygunluğunun, o amaç, görev ya da hizmetle ilişkili daha üst bir kuruluş tarafından ilgili asgari standartlar çerçevesinde değerlendirilerek teyit edilmesi anlamına gelir. Akademik bağlamlar söz konusu olduğunda da “bir bölüm ya da programın kendi belirlediği ve/veya kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması süreci” anlamındadır. Batı ülkelerinde çok yaygın olan akreditasyon olgusu “kalite güvencesi” uygulamaları bağlamında ortaya çıkmıştır. Toplum hayatında yeri olan çeşitli meslek alanları düşünüldüğünde bu mesleklere eleman yetiştiren eğitim kurumlarındaki programların akreditasyon yetkisinin, genellikle o meslekle ilişkili meslek akreditasyon kuruluşlarına verildiği gözlenmektedir.

Türkiye’deki psikoloji eğitiminin akreditasyonu söz konusu olduğunda bu yetkinin, 2008 yılında, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabı ile yapılan başvuru sonrası, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 31.08.2010 tarih ve B.30.0.ABB.00.00.00.30b sayılı resmi yazı ile iki yıl süreyle Türk Psikologlar Derneğine verildiği görülür. Ardından 14.11.2013 tarih ve 2013.13.1307 sayılı resmi yazı ile bu yetkinin geçerlilik süresi 26.08 2015 tarihine kadar uzatılmış; 06.02.2019 tarihinde ise Türk Psikologlar Derneği güncel unvanıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından iki yıllık yetkilendirmeyle yeniden görevlendirilmiştir.

 

 

Türk Psikologlar Derneğinin Akreditasyon Faaliyetleri Tarihçesi


Türk Psikologlar Derneği Türkiye’deki psikoloji lisans programlarını akredite etme yetkisini alıncaya kadar bültenleri ve dergilerinde yayımladığı uluslararası akreditasyon süreçleri ve toplam kalite yönetimi hakkındaki yazılarla (1994), akreditasyon konusundaki uluslararası kongre katılımlarıyla (1995), psikoloji eğitiminin niteliğine yönelik yaptığı araştırmalarla (1997, 2001), düzenlediği sürekli eğitim kurslarıyla, yayımladığı ders kitapları ve yardımcı kitaplarla, yaptığı kurultaylarla (2001, 2005), kurduğu Psikoloji Lisans Eğitiminin Akreditasyonu ve Standartları (PLESA) Kuruluyla (2006), psikoloji eğitimine önemli katkılar sağlamış ve Türkiye’de psikoloji eğitimiyle yakından ilgilenen bir meslek örgütü olarak dikkati çeken düzeyde bir birikim oluşturmuştur. Bu minvalde dernek, psikoloji alanındaki diplomalarını Türkiye’deki psikoloji bölümlerinden almış olan ve belirli bir süredir süpervizyon altında çalışmış psikologların yeterliliklerinin, Avrupa Psikoloji Diploması/Setifikası için uygunluğunu değerlendirmek üzere Avrupa Psikoloji Birlikleri Federasyonu (EFPA) tarafından 09.03.2013 tarihinde yetkilendirilmiştir.

Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi(PPAB), 2010 yılından bu yana Yükseköğretim Kalite Kurulunun (eski unvanı Yüksek Öğretim Kurulu) tanımış olduğu akreditasyon yetkisine dayanarak psikoloji lisans programlarını akredite etmektedir.

Birim, Türk Psikologlar Derneği Tüzüğünün 22. maddesinde tanımlandığı üzere, psikoloji lisans ve lisansüstü programlarının akreditasyon süreçlerini yönetmekten ve bu süreçte görev alacak komisyon ve komitelerin oluşturulmasından sorumludur. Bünyesinde akreditasyon faaliyetlerini bizzat yürüten Akreditasyon Üst Kurulunu (AÜK) bulunduran PPAB, akreditasyon faaliyetine ilişkin tüm süreçleri Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulundan bağımsız olarak yürütmektedir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.