Başvuruya İlişkin

EuroPsy başvurusuna dair bilgi ve formlara erişebilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 20 saniye okuma süresine sahiptir.

 • Temel Düzey Başvuru Süreci

  Avrupa'daki psikologlar çalıştıkları ülkenin ulusal değerlendirme komitesiyle (UDK) bağlantı kurarak EuroPsy sertifikası için başvuruda bulunabilir. UDK, başvurunun yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar ve ilgili yönerge, form ve bedel ayrıntıları internet sitesinde ilan eder. EuroPsy sertifikası düzenlenen psikoloğun bilgileri EuroPsy Kayıt Sistemi'ne girilerek kişiye sertifikası teslim edilir.

  EuroPsy Temel Düzey Sertifikası için psikologların aşağıda özelliklere sahip olması gerekmektedir:

  1. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini üniversitelerin psikoloji bölümlerinden almış olmak
  2. En az bir yıl nitelikli bir süpervizörün süpervizyonu altında uygulama yapmış olmak
  3. Mevcut mesleki yeterliğini belgelemek
  4. Etik standartlara bağlılık metnini imzalamak
  5. Mesleki eğitiminin ve gelişiminin sürekliliğini sağlamak

  Temel Düzey Sertifikası için Ayrıntılı Koşullar

  İlk Başvuru

  1. En az beş (5) yıllık uygun bir içeriğe sahip psikoloji müfredat programının başarıyla tamamlanması (300 AKTS)
  2. En az bir (1) yıl tam zamanlı olarak süpervizyon altında uygulama yapmış olduğunun ve yetkinliği resmi olarak tanınmış bir veya daha fazla süpervizör tarafından mesleki yeterliğinin tatminkâr bulunduğunun belgelenmesi
  3. EFPA'nın Meslek Etiği Metakodu'nda belirtilen mesleki davranış ilkelerine ve uygulama yaptığı ülkedeki ulusal psikologlar derneğinin etik kodlarına bağlılık

  Yenileme Başvurusu

  1. Yedi (7) yıldan sonra kaydın ve sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir.
  2. Dört (4) yıldan sonraki her yıl için (7 yıl üzerinden) 400 saat ya da daha fazla uygulama aranmaktadır.
  3. Mesleki gelişimin sürdürülmesi için her yıl seksen (80) saatten fazla mesleki aktivitede bulunulmalı (40 saatten fazlası belgelenmiş) ve tüm bunlar kaydedilmelidir.

 • Temel Düzey Başvuru Formu ve Ücretler

  EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız. Başvuru formunuza eklemeniz gereken tüm evrakı PDF formatında bir araya getirerek tek bir belge olarak ekleyiniz. Başvuru formunu doldurmadan önce lütfen EuroPsy Yönetmeliği'ni dikkatle okuyunuz.

  EuroPsy Avrupa Psikoloji Sertifikası (Temel Düzey) için başvuru ücreti (Ekim 2020'den itibaren) 1.500,00 TL + KDV olarak işletilmektedir. Başvuru ücretlerinin aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir:

  Banka Hesap Bilgileri
       Banka : QNB Finansbank A.Ş.
    Hesap Sahibi : Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi
    IBAN : TR17 0011 1000 0000 0081 6989 37
    Türü : Türk Lirası (Vadesiz)

  Başvuru formlarının ve tüm ek belgelerin imzalanarak taranması ve europsy@psikolog.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm belgelerin ıslak imzalı ikişer (2) kopyasının derneğin genel merkez adresine posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

  Önemli Hususlar

  Başvuruların hangi durumlarda ret şeklinde sonuçlanabileceğiyle ilgili bilgiler EuroPsy Uygulama Kılavuzu'nda mevcuttur. Adayların eğitimlerinin uygunluğu, Europsy Avrupa Psikoloji Sertifikası ve EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası yönetmeliklerinde sunulan temel ölçütler ile Türk Psikologlar Derneği akreditasyon ilkeleri doğrultusunda, EuroPsy Ulusal Değerlendirme Komitesi ve EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı için Ulusal Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Başvurunun reddi durumunda, başvuru ücretinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

 • Uzmanlık Düzeyi Başvuru Süreci

  EuroPsy Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası için uzman psikologların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekmektedir:

  1. EuroPsy Temel Düzey Sertifikası sahibi olmak ve
  2. EuroPsy temel düzey koşullarının sağlandığı süreçten sonra aşağıdaki koşullar tamamlamak:
   a. Kuram, terapötik metodoloji ve teknik 400 saat
   b. Süpervizyon saatleri 150 saat
   c. Süpervizyonlu uygulama saatleri* 500 saat
   d. Kişisel gelişim 100 saat
   * Süpervizyonlu uygulama, her bir vakanın tüm terapötik süreç boyunca aynı süpervizör tarafından gözlemlendiği en az 10 vaka içermelidir ve doğrudan danışanla çalışılan saatleri ifade eder.

  Uzmanlık Sertifikası için Ayrıntılı Koşullar

  İlk Başvuru

  1. Başvuru sahibi EuroPsy (temel) edinmiş olmalı
  2. Genel kriterlerin listesine bakınız
  3. Uzmanlıklarıyla ilgili niteliklerini pilot aşama sırasında elde eden psikologlar için özel bir düzenleme uygulanır. Bu kapsamdaki psikologlar uygulamada kendi ülkelerindeki ulusal değerlendirme komitesiyle iletişime geçmelidir.

  Yenileme Başvurusu

  1. Ölçütler henüz geliştirilme aşamasındadır.

 • Uzmanlık Düzeyi Başvuru Formu ve Ücretler

  EuroPsy Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız. Başvuru formunuza eklemeniz gereken tüm evrakı PDF formatında bir araya getirerek tek bir belge olarak ekleyiniz. Başvuru formunu doldurmadan önce lütfen EuroPsy Yönetmeliği'ni dikkatle okuyunuz.

  EuroPsy Psikoterapide Uzmanlık Sertifikası (Uzmanlık Düzeyi) için başvuru ücreti (Ekim 2020'den itibaren) 1.500,00 TL + KDV olarak işletilmektedir. Başvuru ücretlerinin aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırılması gerekmektedir:

  Banka Hesap Bilgileri
       Banka : QNB Finansbank A.Ş.
    Hesap Sahibi : Türk Psikologlar Derneği İktisadi İşletmesi
    IBAN : TR17 0011 1000 0000 0081 6989 37
    Türü : Türk Lirası (Vadesiz)

  Başvuru formlarının ve tüm ek belgelerin imzalanarak taranması ve europsy@psikolog.org.tr adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm belgelerin ıslak imzalı ikişer (2) kopyasının derneğin genel merkez adresine posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

  Önemli Hususlar

  Başvuruların hangi durumlarda ret şeklinde sonuçlanabileceğiyle ilgili bilgiler EuroPsy Uygulama Kılavuzu'nda mevcuttur. Adayların eğitimlerinin uygunluğu, Europsy Avrupa Psikoloji Sertifikası ve EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası yönetmeliklerinde sunulan temel ölçütler ile Türk Psikologlar Derneği akreditasyon ilkeleri doğrultusunda, EuroPsy Ulusal Değerlendirme Komitesi ve EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı için Ulusal Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Başvurunun reddi durumunda, başvuru ücretinin iadesi söz konusu olmayacaktır.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.