Akredite Edilen Yeni Programlar

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 34 saniye okuma süresine sahiptir.

Akreditasyon Üst Kurulu, 27.01.2021 tarihinde sekiz (8) üye ve iki (2) gözlemcinin katılımı ve 2020 yılı birinci dönem başvuruları kapsamında akreditasyon başvurusunda bulunan Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi psikoloji lisans programlarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması gündem maddesi ışığında toplandı. Video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi psikoloji lisans programlarının beş (5) yıl süreyle akredite edilmesine karar verildi.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.