Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası Başvuruları Başladı

Yetki başvurumuz onaylandı.

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 40 saniye okuma süresine sahiptir.

Sayın Üyelerimiz,

Bildiğiniz gibi Mart 2013’te, derneğimizin EuroPsyAvrupa Psikoloji Sertifikası (temel düzey) verebilme yetkisi konusundaki başvurumuzun EFPA’nın(Avrupa Psikologlar Birlikleri Federasyonu) ilgili kurullarınca onaylandığı haberini duyurmuştuk. Bu onay ile kazandığımız hak doğrultusunda, daha üst bir sertifikasyon olan EuroPsyPsikoterapi Uzmanlığı Sertifikası (EuroPsy Specialist Certificate in Psychotherapy) verebilme yetkisi için yapmış olduğumuz başvuruya da onay almış bulunuyoruz. Bu güzel haberi de sizlerle paylaşmak isteriz.

Başvuran diğer EFPA üyesi dernekler arasında belirtilen onayları alabilmiş olmamız zorlu bir süreç olup derneğimizin önemli başarılarından biridir. Bu vesile ile derneğimiz adına sözü edilen çalışmaları yürüten kurullarımıza teşekkür ederiz. Derneğimize EFPA tarafından verilen bu yetkiler, ülkemizde, psikoloji eğitimi ve uygulamasında standardizasyonun sağlanması açısından, özellikle son dönemde giderek artan sorunlara iyi bir çözüm alternatifi sunabilecektir. 

EuroPsy Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası’na başvuracak üyelerimizin, öncelikle derneğimizin EuroPsyAvrupa Psikoloji Sertifikası’nı onaylayan kuruluna (TPD-Ulusal Ödüllendirme Komitesi (TPA-NAC)) “Europsy Başvuru Formu”nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. İlgili onayı aldıktan sonra, Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası verme yetkisi olan kurula (TPD-Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikası Ulusal Ödüllendirme Komitesi (TPA-S-NAC)) başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

EFPA’nın ilgili kurullarından almış olduğumuz yetkiler süre sınırlıdır. Yetkinin uzatılmasındaki önemli ölçütlerden biri, üyelerimizin belirtilen yeterliklere başvurma eğilimi ve alınan onay oranıdır. Başka bir deyişle, TPD üyeleri arasında EuropsyAvrupa Psikoloji ve Psikoterapi Uzmanlığı Sertifikalarının oranının giderek arttığının belgelendirilmesidir.

Ayrıntılara web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bu noktada, başvuru koşullarını dikkatlice okumanızı öneririz.  Ayrıca, derneğimizin kongre-sempozyumlarında, geniş katılımlı toplantılarında ve elektronik haberleşme kanallarında sürekli tanıtım çalışmaları yürütülecektir.

Saygılarımızla,

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.