Akredite Edilen Yeni Programlar

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 39 saniye okuma süresine sahiptir.

Akreditasyon Üst Kurulu, 22.01.2021 tarihinde sekiz (8) üye ve iki (2) gözlemcinin katılımı ve 2020 yılı ikinci dönem başvuruları kapsamında akreditasyon başvurusunda bulunan Ufuk Üniversitesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi psikoloji lisans programlarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması gündem maddesi ışığında toplandı. Video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda Ufuk Üniversitesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi psikoloji lisans programlarının beş (5) yıl süreyle akredite edilmesine karar verildi.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.